Header Image
 • Cài đặt Postback trong phần Offer hoặc My Campaings
  11.6.2021
  Reading Time: 5 minutes

  Mặc dù, Thống kê AdCombo cung cấp một loạt các thông số để phân tích, những nhà tiếp thị giàu kinh nghiệm thích sử dụng cả thống kê mạng và phần mềm theo dõi. Nếu bạn đang tìm kiếm hợp lệ trình theo dõi, kiểm tra các liên kết sau:

  Để chuyển hướng Thống kê AdCombo đến phần mềm theo dõi của bạn, bạn sẽ cần sử dụng postback URL (S2S URL Server-to-Server postback).

  Bạn có thể đặt 3 postback URL trong hệ thống AdCombo (nhưng chỉ cần URL đăng ký đăng lại thông thường là đủ):
  URL Đăng ký đăng lại (Lead postback)— thông báo cho bạn về thực tế của hành động và số tiền đã được thêm vào tài khoản của bạn.
  URL Giữ đăng lại (Hold postback) — thông báo cho bạn về các đơn đặt hàng mới được xác nhận bởi nhà quảng cáo.
  URL Từ chối đăng lại (Reject postback)— thông báo cho bạn về việc thay đổi tình trạng của lệnh: bị hủy – khách hàng bị từ chối mua, thùng rác — số hoặc chữ được đăng ngẫu nhiên hoặc đơn hàng giả.
  Bạn có thể thêm postback URL trong Cài đặt sẽ được tự động áp dụng cho tất cả các Thống kê AdCombo hoặc đặt postback riêng cho offer/campaings.

  Thông thường phần mềm theo dõi có mô tả rộng về cách thiết lập postback URL trong mạng liên kết. Nhưng chúng tôi cũng muốn cung cấp thông tin ngắn gọn cho bạn:
  Bạn sẽ có thể chuyển hướng tất cả các thông số từ Thống kê AdCombo đến phần mềm theo dõi của bạn: có nghĩa là tất cả mọi thứ bạn đã thêm vào postback URL theo dõi duy nhất của mình.
  Để lấy lại giá trị các thông số về postback URL, bạn cần phải thêm tên của thông số này trong dấu ngoặc.
  Ví dụ, bạn đã thực hiện các bước được mô tả trong ví dụ trước, bạn đã tạo tracking URL trong phần offer/campaings, đặt macro từ SiteScout trong Subaccount1 và SubAccount 2: {adId} (# ID độc của quảng cáo được click) và {siteId} (# ID độc của trang web nơi quảng cáo của bạn được click).

  Bây giờ nếu bạn mở Thống kê AdCombo, bạn sẽ có thể lọc dữ liệu bằng SubAccount 1 và SubAccount 2. Lọc bởi SubAccount 1, bạn sẽ thấy id độc của quảng cáo được click (ví dụ, 145562678), lọc bởi SubAccount 2 – các trang web nơi quảng cáo được click (xxx.com). Các thông số này được viết trong subaccounts, và chúng tôi muốn hướng đến bộ theo dõi bên ngoài của chúng tôi.
  Những thông số này được lưu trữ trong hệ thống AdCombo không phải dưới dạng macro từ Sitescout ({adId} và {siteId}) mà là thông tin trong subaccount (subacc và subacc2) – bạn có thể thấy chúng trong liên kết. http://agtds.com/?target=PBZUHCYIQDAlQFoGbm1mEgYORD5LYFFZEHQeBWtY&subacc={adId}&subacc2={siteId}&ap=944
  AdCombo là một nền tảng tùy chỉnh và đó là lý do chúng tôi có những thông số thẻ riêng;
  • offer_id là id duy nhất của một offer trong hệ thống của chúng tôi
  • trans_id là id duy nhất của giao dịch trong hệ thống chúng tôi
  • datetime là thời điểm hoàn thành hành động có định dạng ‘YYYY-mm-dd HH:MM:SS’
  • timestamp là một thời gian hoàn thành hành động
  • revenue là một khoản tiền trả cho một hành động
  • status là trạng thái hoàn thành hành động

  Hãy nhớ đặt trong dấu ngoặc, ví dụ &transaction_id={trans_id}
  Đối với voluum, chúng tôi khuyến nghị postback toàn cầu này:
  (http://ybjiw.voluumtrk2.com/postback – đây là phần có thể thay đổi – lấy chúng từ tải khoản của bạn trong voluum) cid={clickid}&payout={revenue}&txid={trans_id} (đây là phần không thể thay đổi)
  Đừng quên thêm đuôi sau vào tracking url theo dõi cá nhân của bạn:
  (url được tạo từ chương trình)&clickid={clickid}&subacc={trafficsource.name}

  Với việc ra mắt các tính năng mới gần đây, trong Postbacks, bạn có thể kích hoạt postback toàn cầu cho các chiến dịch riêng của bạn.

  Trong phần Settings (Cài đặt), xuất hiện hộp thoại “I want to use only global postbacks” (Tôi chỉ muốn sử dụng các postback toàn cầu của mình). Khi đánh dấu vào đó đồng nghĩa với việc “bỏ qua thiết lập postback đặc biệt cho một số offer/campaings”. Trong trường hợp này, postback toàn cầu sẽ có có hiệu lực.

  Khi để trống, hệ thống sẽ thực hiện quá trình thiết lập postback cho chiến dịch trước mà đã được đặt riêng trong offer/campaings. Nếu không có URL postback đặc biệt ở đó, thiết lập postback toàn cầu sẽ có hiệu lực.

  Hãy xem cách hoạt động của tính năng mới.
  Chức năng chính của tính năng là bỏ qua cài đặt postback toàn cầu cho một số offer/campaings.
  Để thực hiện các cài đặt riêng cho một offer/campaings khi đã có postback toàn cầu, thì khi đặt postback trong offer/campaings hãy đánh dấu vào phần mới xuất hiện – “Không gửi postback đến URL postback toàn cầu” trong khi tạo chiến dịch của bạn trong tab My campaigns. Cài đặt postback toàn cầu vẫn như cũ.

  Ngoài ra, bằng cách sử dụng tính năng này, bạn có thể theo dõi các thông tin cụ thể nếu cần. Giả sử bạn chỉ cần theo dõi khách hàng tiềm năng cho một offer/campaings, trong khi đó, bạn có thiết lập postback toàn cầu để theo dõi nhiều nhật ký. Đánh dấu vào tắt postback toàn cầu cho chiến dịch và dán URL postback để theo dõi khách hàng tiềm năng cho offer/campaings.

  Chú ý: Nếu bạn đánh dấu vào hộp kiểm “Don’t send postbacks to global postback URLs” (Không gửi postback riêng đến các URL postback toàn cầu) nhưng không điền vào offer/campaings các URL postback riêng thì postback cho offer/campaings sẽ không được kích hoạt.
  Theo mặc định, tất cả các thay đổi postback (tab Postback & tab My campaign (Chiến dịch của tôi)) đều không được chọn và để trống.

0 Comment

Leave your comment