Header Image
 • Cuộc thi case study!
  02.8.2021
  Reading Time: 2 minutes

  Tất cả các publisher của AdCombo tại Việt Nam đều nên tham gia!

  Giải thưởng:

  Mỗi người tham gia nhận được $150 vào tài khoản tại AdCombo, nếu case study đáp ứng các yêu cầu của AdCombo.

  Cộng với các giải thưởng bổ sung:

  🥇Giải 1: +$150 (tổng $300)

  🥈Giải 2: +$100 (tổng cộng $250)

  🥉Giải 3: +$50 (tổng $200)

  Case study cần đáp ứng các yêu cầu sau:

  Offer được trình bày phải được AM của bạn chấp thuận (trước khi viết một case study, hãy tham khảo ý kiến người quản lý AdCombo của bạn);

  Ngân sách tối thiểu chi cho quảng cáo offer – 200 USD;

  Chỉ những offer có phí x1.2 trong cuộc thi Teslavision mới được tham gia. Bạn có thể kiểm tra trong tài khoản AdCombo của mình (phần offer);

  Offer có thể từ bất kỳ quốc gia nào;

  Offer được trình bày phải đang hoạt động trong AdCombo. Các case study nói về các offer cũ không còn tồn tại trong AdCombo sẽ không được chấp nhận.

  Case study phải mang tính hiện tại (chiến dịch quảng cáo diễn ra trong năm 2021);

  Ngoài ra, chúng tôi có thể đăng tải một ví dụ về case study (tham khảo ý kiến người quản lý AdCombo của bạn)

  Cấu trúc bài viết về case study:

  1) Giới thiệu – ý tưởng chính

  Các nội dung cơ bản như:

  🔎 Khoảng thời gian chạy offer

  🔎 ID và tên offer

  🔎 GEO

  🔎 Ví dụ về trang landing và pre-landing bạn đã sử dụng

  🔎 Nguồn lưu lượng

  🔎 Ảnh chụp màn hình tiêu thụ

  🔎 Ảnh chụp màn hình từ AdCombo cho thấy doanh số

  2) Chuẩn bị – bạn đã chuẩn bị cho chương trình offer này như thế nào

  Lựa chọn offer:

  ✔️ Tại sao bạn chọn offer và quốc gia cụ thể đó.

  ✔️ Bạn đã chọn nguồn lưu lượng như thế nào.

  ✔️ Bạn đã chọn cách kết hợp trang landing và pre-landing cụ thể như thế nào? Bạn có sử dụng trang landing theo mẫu sẵn của AdCombo không? Bạn có thay đổi gì không (chính xác là gì)?

  3) Cách quảng cáo

  💻 Bạn đã sử dụng chương trình theo dõi bên ngoài hay thống kê từ Adcombo?

  💻 Bạn đã chọn phần mềm theo dõi bên ngoài nào? Tại sao?

  💻 Bạn đã thiết lập phần mềm theo dõi đó như thế nào để nó hoạt động được với AdCombo?

  💻 Bạn đã sử dụng loại creative nào?

  💻 Bạn đã kiểm tra những giả thuyết nào?

  💻 Phương án nào hiệu quả nhất? Phương án nào không hiệu quả?

  💻 Ví dụ về các sản phẩm creative có văn bản, hình ảnh, v.v.

  4) Kết luận

  Phân tích case study

  Phân tích kết quả và kết luận

  Người chiến thắng sẽ được nhóm chuyên gia của AdCombo lựa chọn.

  📅 Cuộc thi kéo dài đến hết ngày 02.10.2021.

0 Comment

Leave your comment